אדריכלים ומעצבים 2021 - אורגון

לדוגמה, בתל אביב, יושבת הראש ואדריכל הוועדה, הם בעלי ידע מקצועי נרחב, חשיבתם האובייקטיביתמאפשרת ניהול מיטבי של "המסר שלי הואשאםאתהמאמין בתכנון שלך, הדלת המחלוקות. לא נסגרת, גםאםאומרים לך לא." מי מגיעאלייך? "לקוחותשגדלו עם המשרד, יזמים ועורכי דין שנדרשים ליעוץ סטטוטורי. ויש גם לקוחותשמגיעיםמפה לאוזן או מי שראהתכנונים קודמים ואהב. אנחנו עוסקים במגוון רחבשל פרויקטים - תחנת כיבוי אש, מבנים לשירות בתי-הסוהר, משרדים, הרחבתקיבוצים, בתי מגורים בתל אביב והמרכז, בנייה רוויה ולאחרונה עוסקים בתכנון "יקב כרם ברק" במטה יהודה". מורות ומורים לדרך? אדרכלית רוניתשימור, אצלהתכננתי בתי כלא. זהו מעין מיקרו-קוס־ מוס הכולל תיאטרון, מגורים, מרפאה, משרדים, מפעל לתעסוקת אסירים, מטבח ועוד. מחלקתהבינוי של שב"סשבראשה יורי רבינוביץ והצוות רן אופנהים ורוני גרץ - אנשיםשמגויסים לטובתהאסירים והסוהרים. אדריכליתאלנה דודזון שבדקה את בקשתההיתר הראשונהשלי, לפני שנה, ובמקום לנזוף, הזמינה אותי למשרדה והסבירה בסבלנותאיך 15 מגישים היתר. דוקטור איל חוברס – שהיה ראשהחוג למדעי המדינה ומלווה התזה שלי 'אדריכלותמוסרית'. במשרדשלך ישארבעמתכננות? "הפרויקטמתחיל אצלי. אסתר בנימינוביץ, שאיתי כברשששנים, אחראיתעלתוכניותהעבודה, איריתכהן והדר גז בפנים - עדהפרטים הקטנים". ?ARCItext למהקוראים למשרד ״לתכנן ולכתוב אדריכלות. מאדריכלותהמשכתי ללמודי פילוסופיה ומדעי המדינה – ויש לי חלום 'קנטיאני' - להקים גוף 'אדריכלים למען הציבור' שיתן תמיכה למי שחסר אונים, לנוכח השינויים האורבניים שמתחוללים. הכוונה לסייע לאנשים נפגעיםשאין להםמשאבים, ידע או עםמי להתייעץ״. אדריכלות הצדק מיטל שחר אדריכלות צילום: ליאור טייטלר ליאור טייטלר צילום: מיכל אברמוביץ' כשחיפשתי, עבור הכתבה, חומר מקדיםעל מיטלשחר, התפלא־ שנה, 15- תי שאף על פי שמדובר באדריכליתבעלתמשרד יותר מ עם רפרטואר מרשיםשל פרויקטים - מעטיםהחומריםשנמצאים עליה ברשת. מיטל בהמשך הבנתי שמי שנמצא בתחום, לא רקשמכיר את השם, , אלאשהיא נתפסת כמי שבקיאה היטב באדריכלות ובמשפטים. שחר ואם ישפרויקטשהדרישותשלו הן מעבר ל'רישוי פשוט', מיטל שחר היא הכתובת. אין אתר, אינסטגרםאו פייסבוק? "אני חושבתשכל מי שעוסק בהיתרים בתל אביב ובמהלכים סטטוריים, אין לו פנאי להעלותתוכן אונליין." אדריכלים רואים ברישוי משהו מפחיד ומרתיע, אצלך זה הפוך... "הרישוי, בעיקר כשהוא בעייתי, מושך אותי. כשקיימתמחלוקת עם הרשויות, ואני סבורהשהצדק איתי, האופציה ללכת לערר היא עבורי חלקמתהליך התכנון." הצלחותבועדתערר? 100% "אני לא רוצה לפתוח פה... הגשת ערר היאמהלך מחושב המתוכנן לעיתים לפני ההיתר. אני עובדת עם עורך הדין מיכה גדרון ואם הצדק לא איתנו - לא ניגש להליך. למדתי ממיכהשערר בוניםמדויק, עד הפרטים הקטנים, והתוצאה חייבת להיות נכונה לסביבה וללקוח. במקרה כזה, הועדה יכולה לבחון אתמצב על פי ה"שכל הישר". ARCHI-text - מיטל שחר 054-4771484 03-5250062 meital@arci-text.com הדמיה: אסתי בינימינוביץ׳ הדמיה: מבטים

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY5Njk0